SAT - Scenario & Activity Tool är ett lättanvänt verktyg för att modellera och visualisera dynamiska scenarier över tid. Verktyget hjälper användaren att bygga upp en modell bestående av objekt och tidsstyrda händelser.

Följande typer av händelser kan hanteras:
• Förflyttning av objekt
• Pågående aktiviteter
• Interaktion mellan objekt
• När objekt visas

SAT består huvudsakligen av tre delar:
• En karta där dynamiska scenarier visualiseras
• En symbolpalett från vilken symboler placeras ut i kartan för att representera olika objekt i scenariot
• Ett händelseschema där förflyttningar och interaktioner mellan objekt redigeras tidsmässigt

Verktyget är i första hand framtaget för att stödja scenarioutveckling och scenarioanalys inom Försvarsmakten men då det är ett generellt utformat verktyg kan det även användas för civila tillämpningar.

SAT kan bland annat användas för undervisning och som dynamisk presentation. Andra alternativ är för översiktlig planering eller som underlag i arbetsgrupper för diskussion respektive analyser. Snabblärt: En 15 minuters introduktion räcker för att komma igång. SAT 1.0 är kostnadsfritt för myndigheter under Försvarsdepartementet. Utvecklad i samarbete med Försvarets materielverk och använder sig av kartmotorn SpatialAce® från Carmenta.

 

För mer information: SAT produktblad

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.