IntegratedEA

Integrated EA är en tvådagars Enterprise Architecture konferens främst inriktat mot regeringen och försvar, men som också tar till vara på erfarenheter inom andra branscher. Konferensen riktar sig till verksamhetsutvecklingsarkitekter, systemingenjörer, CTOs och CIO:er som vill "diskutera idéer, utmaningar och håll sig uppdaterade inom utvecklingen av EA".

Årets konferens täcker ett brett spektrum av ämnen som operativa arkitekturer, system av system, SOA och mänskliga faktorer inom EA. Alla presentationer har genomgående teman kring styrning och möjligheterna att utvinna maximalt värde ur arkitekturerna. Mer information finns under nyheten Integrated EA eller via länken till Integrated EA:s egen hemsida.

 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.