Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Verksamhetsarkitektur / Verksamhetsledningssystem

2016-04-22

Front End har fått fortsatt förtroende att stödja en större svensk organisation utveckling och tillgängliggörande av deras verksamhetsledningssystem.

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.
 

Verksamhetsarkitektur/Enterprise Architecture

2016-04-20

Front End har fått förtroendet att hjälpa en större svensk myndighet med utvecklingen av deras modell för verksamhetstrukturering vilken kommer att utnyttjas för att vidareutveckla deras processer, IT-stöd samt relationen mellan dessa.

Stöd till myndighets utveckling av Verksamhetsledningssystem

2017-01-15
Front End har fått förtroende att hjälpa en större myndighet vid utveckling av deras verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet ska stödja såväl medarbetare som ledning och beräknas vara driftsatt innan sommaren 2017.
 

NATO TIDE Sprint

2016-04-15

Front End har deltagit i NATO TIDE konferens i Krakow, Polen, där vi bland annat presenterade vår EA modell som utvecklats som stöd för TACOMS (Teknisk kommunikation mellan olika tekniska infrastrukturer). Front End presenterade också sitt förslag till metod för utveckling av Mission Threads. Resultatet av denna presentation och efterföljande arbete med representanter från andra nationer är att denna metod är en viktig byggsten i NATOs utveckling av ”Mission Thread Development Method”.

Vidareutveckling programvara för sambandsplanering (TCT)

2016-12-15
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT)
 
 

NATO TIDE EA Hackathon

2016-04-15

Front End har tillsammans med MooD International deltagit i NATO TIDE första Enterprise Architecture Hackathon, en tävling där man under 3 dagar skulle utveckla förslag till metod för utveckling av Mission Threads (beskrivning av verksamhetsprocesser och hur de stöds av IT).

Förvaltare av TACOMS EA Model

2016-11-01
Front End har fått förtroendet att vara förvaltare av TACOMS EA model fram tom kvartal 1 2018 på uppdrag av NATO Communication and Information Agency. Modellen beskriver hur resultaten från TACOMS projektet relaterar till Federated Mission Network (FMN) vilket är en stor pågående satsning inom NATO.
 

Samarbetsavtal med Thales

2016-02-26

Front End har ingått samarbetsavtal med Thales Group International, en av världens största aktörer inom Flyg, Rymd, Försvar och Transport. Samarbetsavtalet sträcker sig åtminstone 15 år och medför nya spännande möjligheter för Front End!

Kammarkollegiets ramavtal inom managementtjänster

2016-10-31

Syntell AB med partners, där Front End Strategy AB ingår, har tillsammans vunnit Kammarkollegiets omfattande och viktiga ramavtal inom Managementtjänster. Ramavtalet omfattar tjänster inom Verksamhets- och organisationsutveckling.

Ramavtalet har fler än 240 avropsberättigade myndigheter och organisationer, geografiskt spridda över hela Sverige.

Avtalsperiod: är från 2016-08-01 - 2018-01-31 med optioner t.o.m. 2020-07-31.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén.

Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering.

Uppdragen kan bl.a. omfatta framtagning av underlag inför förändringar samt målsättningar, strategier, processkartläggningar, styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling; ändrade processer och organisation m.m.

Övergripande kravställning

2016-02-14

Front End har fått förtroende att stödja utvecklingen av övergripande krav avseende ett nytt fartyg.

Vidareutveckling av applikation för stöd till meterologer

2016-04-24

Front End har fått förtroende att stödja en större organisation i deras vidareutveckling av en IT-applikation som stödjer meterologer.

Licensförsäljning

2016-02-13

Front End har fått förtroende att leverera sin programvara till en stor internationell aktör.

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.