Front End AB har sedan år 2000 utvecklat Tactical Communications Tool (TCT) i samarbete med Försvarets Materielverk och Carmenta. Varje år utvecklas och levereras en ny version av TCT till FMV samt Försvarsmakten. TCT marknadsförs nu även internationellt. TCT utvecklas kontinuerligt genom tillägg av nya funktioner och även genom modernisering av användargränssnittet.

TCT stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. Användaren kan planera varje händelse i nätverket, såsom omgrupperingar av noder och upprättande av radiolänkar. Användaren får stöd med att hitta lämpliga grupperingsplatser för noder och stöd med att beräkna vilka noder som kan nås med hjälp av en bestämd utrustning.

TCT kan också utföra täckningsberäkningar, dvs hur väl en viss radioutrustning täcker ett geografiskt område givet en mottagares radioutrustning. Användaren kan ställa in vilka krav som ska gälla för en radiolänk, se terrängprofilen för en länk, samt se alla beräkningsresultat för radiolänken.

 

TCT har använts i många övningar i Sverige, men även skarpt i internationella uppdrag.

 

 

 

För mer information:

TCT video avi_24  TCT produktblad

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.