Front End genomför uppdrag eller har genomfört uppdrag tillsammans med:

Försvarsmakten: Utveckling av metoder för förmågeutveckling. Utveckling av en portal för förmågeutveckling.
 
FMV_logo

Försvarets Materielverk: Ett stort antal projekt däribland organisationsutveckling, utredning av produkter, framtagande av kravspecifikationer och stöd vid upphandling.

 

Vägverket: Utveckling av en databas där landets alla trafikolyckor förs in. Denna hjälper sjukvården att planera sin verksamhet utifrån antal olyckor på olika platser och vid olika tider. Uppdraget fortsätter med att underhålla och vidareutveckla databasen.

 

Sjöfartsverket: Utredning av den optimala placeringen av lotsarnas kontor i förhållande till var deras båtar ligger.

 
Kustbevakningen: Utredning för att fastställa det optimala informationsutbytet mellan kustbevakningen, försvarsmakten, polisen och andra som hanterar information från sjöövervakning.
 
Polisen: Jämförelse av ISO / IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes och Rational Unified Process.
 
Nokia: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 
ABB: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 

SAAB: Utveckling av verksamhetsmodell och användning av simuleringsteknik för att undersöka fördelarna och nackdelarna med organisatoriska förändringar. Teststöd i utveckling av stödsystem för avancerade flygsystem.

 

Bombardier: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.

 
Volvo Penta: Verksamhetsutveckling genom användning av EA, modellering och simulering för att göra produktionslinjerna effektivare.

 


Tillsammans med vår samarbetspartners har vi genomfört uppdrag för:

 

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.