Front End Strategy erbjuder ett brett spektrum av produkter som effektiviserar företags och organisationers verksamheter och möjliggör effektiva upphandlingar av IT-tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från verksamhetsutveckling till stöd vid upphandlingar och metodutveckling. I vårt arbete använder vi Front End Strategy metodiken tillsammans med internationella standarder. Front End Strategy metodiken har vi utvecklat i samarbete med välrenommerade professorer och den har använts med stor framgång i projekt i både Sverige och USA.

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.