De flesta företag och organisationer kräver någon form av IT-system för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. För att få rätt IT-system, till rätt pris och i rätt tid krävs specialistkompetens som kan analysera verksamhetens behov och omformulera dessa till krav på tekniken.

Front End har hjälpt företag och organisationer med att utveckla tekniska kravspecifikationer inom följande teknikområden:
• Telekommunikationsplanering
• Simulering
• Distribuerad väderpresentation
• Strategisk verksamhetsplanering
• Sambandsledning

För att effektivisera kravspecificeringen utvecklar vi även prototyper som användarna får använda i sin verksamhet. Erfarenheter från denna användning bidrar till att höja kvalitén på de krav som ställs på de IT-system som ska utvecklas.

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.