I samband med utveckling och driftsättning av IT-system är ofta den testverksamhet som måste genomföras för att säkerställa att rätt funktionalitet finns och fungerar på avsett sätt både omfattande och komplicerad.

Front End Strategy har kompetens att hjälpa sina kunder med till exempel följande:
• Testledning
• Testdesign
• Funktionstester
• Leveranskontroller
• Test av användargränssnitt
• Granskning av design
• Användningstestning

Front End Strategy har genomfört tester av bland annat:
• GIS system
• Användargränssnitt
• System för strategisk verksamhetsplanering
• System för telekommunikationsplanering
• Stödsystem till avancerade flygsystem

Nyheter

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.