Framgångsrika företag och organisationer levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. För att uppnå detta krävs en verksamhet som ständigt kan vidareutvecklas med hänsyn till kundens förändrade behov.

Front End hjälper företag och organisationer att analysera kundbehov och existerande arbetssätt, organisation, kompetens, IT-system, för att identifiera de effektiviseringar som behövs för att bättre tillfredsställa kundbehov. Front End hjälper även till med att införa effektiviseringarna hos kunder genom att till exempel fungera som aktiva coacher.

Front End har hjälpt företag och organisationer att vidareutvecklas inom områden som:
• Produktutveckling
• Kundbetjäning
• Patientomhändertagande
• Systemutveckling

Den internationella utvecklingen ställer ökade krav på interoperabilitet mellan verksamheter. Dessa krav på interoperabilitet har medfört ett ökat intresse för metoder och verktyg som stödjer denna utveckling. Exempel på internationella insatser inom området är utveckling av gemensamma beskrivningsätt för verksamhetsarkitekturer (ett företags/organisations viktiga delar: visioner, affärsmål, processer, organisation, kompetenser, IT-resurser). Resultat från denna utveckling återfinns t.ex. i TOGAF (The Open Group Architecture Framework), MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework), NAF (NATO Architecture Framework), FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework).

Front End har hjälpt företag och organisationer med att utveckla beskrivningar av komplexa verksamhetssystem i syfte att stödja analys och utveckling av hela verksamhetssystemet.

Front End har kompetens och mångårig praktiskt erfarenhet av:
• Utbildning i Enterprise Architecture Framework
• Utveckling av strategier och genomförandeplaner samt stöd vid införande av olika Enterprise Architecture Frameworks
• Coaching och metodstöd vid genomförande av projekt som utnyttjar Enterprise Architecture Frameworks
• Anpassning av verktyg för Enterprise Architecture Frameworks
• Utveckling av systembeskrivningar med stöd av Enterprise Architecture Frameworks

Nyheter

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.