Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Kravställning

2017-10-05

Front End Strategy AB har fått förtroendet att stödja en större industri i deras kravställning av framtida IT.

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.

Comrod Acquires Front End Strategy AB

2017-06-05
Comrod Acquires Front End Strategy AB – Adds mission planning software and strengthens system architecture capability

Comrod, a leading provider of systems and solutions for tactical communications, has acquired Front End Strategy AB, a software and consulting company based in Linköping, Sweden. The acquisition brings Front End's market leading mission planning software into Comrod's tactical communication portfolio. Furthermore, Comrod gains a strong consulting business with long standing relations in the government and defence market.

Front End Strategy will become a subsidiary of Comrod Mission Systems AB where it will operate the company's consulting business.

"This is the culmination of several years of mutually beneficial cooperation, and looking forward we see a strong customer interest both in our mission planning software as well as in our specialized consulting services", said Tommy Nordqvist, CEO of Comrod Mission Systems. "Existing customers of Front End Strategy will not notice any change beyond being able to benefit from a larger resource pool", he added.

"Our companies' well aligned customer base coupled with our highly complementary skillset allow us to better serve existing customers as well as reaching new ones", said Ole Gunnar Fjelde, CEO of the Comrod group. "Comrod remains committed to providing end users, system providers and integrators with the best available tools for the job and support them in their mission."
 

NATO TIDE Sprint

2018-04-07

Front End Strategy AB ger två presentationer på vårens TIDE Sprint i Genua, Italien. Den ena presentationen har titeln "EA as a Coherency Enabler for FMN" och presenterar vår modell för att stödja att FMN levererar de produkter (specifikationer) som behövs enligt plan. Den andra presentationen med titeln "Tactical Communications Tool (TCT ) from an operational point of view " och beskriver hur man kan använda TCT i praktiken och vilket stöd TCT kan ge i samband med planering över tid.

Verksamhetsutveckling

2017-02-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större organisations verksamhetsutveckling. Arbetet handlar om att tillsammans med kunden definiera övergripande krav avseende behovet att verksamhetens utveckling inom: strategi, organisation, processer och teknik samt att tillsammans med dem utveckla förslag på övergripande lösningar för att tillfredsställa behoven.
 

Stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-03-02

Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar sitt EA-stöd. Verksamhetsarkitekten från Front End Strategy ska fokusera på att skapa modeller som stödjer informationsutbyte mellan myndigheter.

Licensförsäljning

2017-02-10
Front End har leverera sin programvara till ytterligare en stor internationell aktör.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning av antenner och master

2018-02-15

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av antenner och master för ett företag på den internationella marknaden.

Stöd till myndighets utveckling av Verksamhetsledningssystem

2017-01-15
Front End har fått förtroende att hjälpa en större myndighet vid utveckling av deras verksamhetsledningssystem. Verksamhetsledningssystemet ska stödja såväl medarbetare som ledning och beräknas vara driftsatt innan sommaren 2017.
 

Vidareutveckling av programvara för sambandsplanering (TCT)

2017-12-01

Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (T

Vidareutveckling programvara för sambandsplanering (TCT)

2016-12-15
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT)
 
 

NATO TIDE Sprint

2017-10-23

Front End Strategy genomför två presentationer vid NATO årligen (2 gånger per år) återkommande konferenser, denna gång i Virginia Beach, USA. Den första presentationen handlar om vår programvara för planering av uppbyggnad och förändring av sambandsnät (Tactical Communications Tool, TCT). Den andra presentationen handlar om att presentera en EA-modell för att stödja FMN (Federated Mission Network) projektet.

Förvaltare av TACOMS EA Model

2016-11-01
Front End har fått förtroendet att vara förvaltare av TACOMS EA model fram tom kvartal 1 2018 på uppdrag av NATO Communication and Information Agency. Modellen beskriver hur resultaten från TACOMS projektet relaterar till Federated Mission Network (FMN) vilket är en stor pågående satsning inom NATO.
 

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.