Vidareutveckling sambandsplaneringsprogramvara (TCT)

2015-12-10

Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT). Avtalet sträcker sig tom 2016-12-31 med möjlighet till förlängning tom 2020-12-31.

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.