Förvaltare av TACOMS EA Model

2016-11-01
Front End har fått förtroendet att vara förvaltare av TACOMS EA model fram tom kvartal 1 2018 på uppdrag av NATO Communication and Information Agency. Modellen beskriver hur resultaten från TACOMS projektet relaterar till Federated Mission Network (FMN) vilket är en stor pågående satsning inom NATO.
 

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.