Kammarkollegiets ramavtal inom managementtjänster

2016-10-31

Syntell AB med partners, där Front End Strategy AB ingår, har tillsammans vunnit Kammarkollegiets omfattande och viktiga ramavtal inom Managementtjänster. Ramavtalet omfattar tjänster inom Verksamhets- och organisationsutveckling.

Ramavtalet har fler än 240 avropsberättigade myndigheter och organisationer, geografiskt spridda över hela Sverige.

Avtalsperiod: är från 2016-08-01 - 2018-01-31 med optioner t.o.m. 2020-07-31.

Ramavtalsområdet avser tjänster som stöder genomförande av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén.

Tjänster som omfattas är översyn av verksamheter, organisation och ekonomi, analys av resultat, uppföljning och utvärdering.

Uppdragen kan bl.a. omfatta framtagning av underlag inför förändringar samt målsättningar, strategier, processkartläggningar, styrmodeller, verksamhetsplanering, förändringsledning, uppföljning, kravställning inför eventuellt följande behov av upphandling; ändrade processer och organisation m.m.

Vidareutveckling av applikation för stöd till meterologer

2016-04-24

Front End har fått förtroende att stödja en större organisation i deras vidareutveckling av en IT-applikation som stödjer meterologer.

Licensförsäljning

2016-02-13

Front End har fått förtroende att leverera sin programvara till en stor internationell aktör.

Verksamhetsarkitektur / Verksamhetsledningssystem

2016-04-22

Front End har fått fortsatt förtroende att stödja en större svensk organisation utveckling och tillgängliggörande av deras verksamhetsledningssystem.

Licensförsäljning

2016-02-03
Front End har fått förtroende att leverera licenser för utveckling och tillgängliggörande av en större organisations verksamhetsledningssystem.

Verksamhetsarkitektur/Enterprise Architecture

2016-04-20

Front End har fått förtroendet att hjälpa en större svensk myndighet med utvecklingen av deras modell för verksamhetstrukturering vilken kommer att utnyttjas för att vidareutveckla deras processer, IT-stöd samt relationen mellan dessa.

Vidareutveckling sambandsplaneringsprogramvara (TCT)

2015-12-10

Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT). Avtalet sträcker sig tom 2016-12-31 med möjlighet till förlängning tom 2020-12-31.

NATO TIDE Sprint

2016-04-15

Front End har deltagit i NATO TIDE konferens i Krakow, Polen, där vi bland annat presenterade vår EA modell som utvecklats som stöd för TACOMS (Teknisk kommunikation mellan olika tekniska infrastrukturer). Front End presenterade också sitt förslag till metod för utveckling av Mission Threads. Resultatet av denna presentation och efterföljande arbete med representanter från andra nationer är att denna metod är en viktig byggsten i NATOs utveckling av ”Mission Thread Development Method”.

Utveckling av Verksamhetsledningssystem

2015-12-05

Front End har fått förtroende att stödja en större myndighet i deras utveckling av deras verksamhetsledningssystem.

NATO TIDE EA Hackathon

2016-04-15

Front End har tillsammans med MooD International deltagit i NATO TIDE första Enterprise Architecture Hackathon, en tävling där man under 3 dagar skulle utveckla förslag till metod för utveckling av Mission Threads (beskrivning av verksamhetsprocesser och hur de stöds av IT).

TACOMS Enterprise Architecture modell

2015-12-03

Front End presenterar den Enterprise Architecture modell som utvecklats inom ramen för det 10-nationsprojekt inom teknisk kommunikation som Front End deltar i, i samband med SESAM-seminariet. Deltagare var från Försvarsmakten, FMV och Industrin.

Samarbetsavtal med Thales

2016-02-26

Front End har ingått samarbetsavtal med Thales Group International, en av världens största aktörer inom Flyg, Rymd, Försvar och Transport. Samarbetsavtalet sträcker sig åtminstone 15 år och medför nya spännande möjligheter för Front End!

Deltagande vid TIDE Sprint

2015-10-20

Front End deltar vid TIDE Sprint 2015 och presenterar den Enterprise Architecture modell som utvecklats inom ramen för det 10-nationsprojekt inom teknisk kommunikation som Front End deltar i.

Övergripande kravställning

2016-02-14

Front End har fått förtroende att stödja utvecklingen av övergripande krav avseende ett nytt fartyg.

Internationellt projekt inom Enterprise Architecture

2015-09-15
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja ett 10-nationsprojekt inom kommunikation genom att utveckla en Enterprise Architecture baserat på NAF som illustrerar den tekniska arkitekturen för en lösning som ska bidra till teknisk kommunikation oberoende av teknisk infrastruktur.
 

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.