Verktyg för Produktportföljhantering

2015-04-12
Front End har fått uppdrag att hjälpa en större myndighet att utveckla verktyg för livscykelhantering av deras produkter.
 

LAAD mässan i Brazil

2015-04-10
Front End genomför tillsammans med sina partners en satsning på att tillhandahålla sina tjänster och applikationer till Brasilianska kunder. Detta exemplifieras t ex genom deltagande på LAAD mässan i Rio 2015-04-16—04-17.
 

Vidareutveckling sambandsplaneringsprogramvara (TCT)

2013-10-15
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT). Avtalet sträcker sig tom 2014-12-31 med möjlighet till förlängning tom 2020-12-31.
 

Internationellt samarbetsavtal

2015-03-15
Front End har slutit samarbetsavtal med två internationella företag i syfte att bredda och fördjupa sitt tjänste- och applikationserbjudande inom teknisk kommunikation.
 

LUFT T Logistik

2013-05-01
Front End har fått förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten vid kartläggning av verksamhetens behov och befintlig/planerad teknik.
 

Applikation för matplanering vid skolor

2014-11-15
Front End gör genom sitt dotterbolag Front End Solution AB en satsning tillsammans med Linköpings Kommun på utveckling av en applikation ”Mealman” som ska möjliggöra för elever att boka sin mat och på detta sätt göra det möjligt för tillagningsköken att laga rätt antal portioner och därmed minska matsvinnet.
 

Verksamhetsutveckling Marinen

2013-04-01
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV/FM vid verksamhetsutveckling av de framtida marinstridskrafterna, bl a med hjälp av Enterprise Architecture och Model Based Capability Development.
 

Vidareutveckling programvara för sambandsplanering (TCT)

2016-12-15
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och Försvarsmakten avseende vidmakthållande av sambandsplaneringsprogramvara (TCT)

Förmågeutveckling Soldatsystem

2013-02-26
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja Försvarmakten och FMV i samband med förmågeutveckling av det framtida soldatsystemet. I uppdraget ingår att vidareutveckla den Enterprise Architecture modell som tidigare utvecklats.
 

Verksamhetsutveckling Marinen

2014-10-20
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV avseende verksamhetsutveckling av de framtida marinstridskrafterna, bl a med hjälp av Enterprise Architecture och Model Based Capability Development.
 

Ledningsträning

2013-02-05
Front End har fått förtroende att stödja FMV i samband med utveckling av övergripande kravbild avseende framtida utveckling av ledningsträningssystem.
 

Front End växer och vill anställa mer!

2014-05-26
Nu letar vi efter nya talanger att anställa, se under menyn Lediga jobb för mer information. Välkommen till oss!
 

Enterprise Arkitektur

2012-12-30
Front End har fått fortsatt förtroendet att stödja en större myndighet i deras arbete att utveckla en Enterprise Arkitektur i syfte att effektivisera verksamhetsprocesser och IT-stöd.
 

Front End växer och har anställt Thomas Petterson

2014-04-04
Thomas Petterson är ny affärsområdeschef på Front End med inriktning på att bygga upp ett nytt affärsområde mer inriktat på IT-konsulting. Han kommer att anställa mer personal inom programutveckling, kravhantering, test, integration m.m. Thomas som har en gedigen marknads- och försäljningserfarenhet, kommer närmast från Acando och har tidigare varit verksam hos Ibitec, Exsitec och ALP Data. Thomas kommer utifrån ett marknadsorienterat synsätt med affärsmannaskap i fokus att driva vår strategi att tillsammans bygga det nya affärsområdet. Pressrelease i Östgöta Correspondenten 2014-04-04
 

Övergripande kravställning och utformning av logistiksystem

2012-09-15
Front End har fått förtroende av utveckla Enterprise Arkitektur för kravställning och design av ett framtida logistiksystem.
 

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.