Vidareutveckling av IT-stöd för meterologer

2012-08-30
Front End har fått fortsatt förtroende att vidareutveckla IT-stöd för meterologiska prognoser.

Förmågeutveckling soldatsystemet

2012-08-01
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV och FM vid utveckling av det framtida soldatsystemets förmågor.

Utveckling av verksamhetsbeskrivning för samt kravställning av IT-stöd för ledningsträning

2012-06-20
Front End har fått i uppdrag att stödja en större myndighet i Sverige med utveckling av verksamhetsbeskrivningar/
verksamhetsarkitektur för ledningsträning.I uppdraget ingår även att stödja utvecklingen av krav på framtida IT-stöd för ledningsträning.

Verksamhetsutveckling Marinen

2012-06-25
Front End har fått fortsatt förtroende att stödja FMV/FM i verksamhetsutveckling av de framtida marinstridskrafterna, bl. a. med hjälp av Enterprise Architecture och Model Based Capability Development.

Informations- och Begreppsmodellering

2012-05-25
Front End har fått förtroendet att stödja en större myndighet att utveckla informations- och begreppsmodeller i syfte att vidareutveckla verksamheten.

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.