Front End Strategy har en utvecklingsavdelning som arbetar med att utveckla produkterna TCT och SAT. Tactical Communications Tool (TCT) stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. SAT är ett verktyg för utveckling av dynamiska scenarier i samband med till exempel utveckling av verksamhetsarkitekturer.

Mer information om respektive produkt finns under respektive rubrik i menyn ovan.

  

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.