Front End Strategy har en utvecklingsavdelning som arbetar med att utveckla produkterna TCT och SAT. Tactical Communications Tool (TCT) stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. SAT är ett verktyg för utveckling av dynamiska scenarier i samband med till exempel utveckling av verksamhetsarkitekturer.

Mer information om respektive produkt finns under respektive rubrik i menyn ovan.

  

Nyheter

Uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara för planering av mobila kommunikationsnät

2019-02-20
Front End Strategy AB har fått uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara (TCT) för en större internationell kund.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-01-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-01-10
Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för t.ex. ”Måldashboard för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.