SAT - Scenario & Activity Tool är ett lättanvänt verktyg för att modellera och visualisera dynamiska scenarier över tid. Verktyget hjälper användaren att bygga upp en modell bestående av objekt och tidsstyrda händelser.

Följande typer av händelser kan hanteras:
• Förflyttning av objekt
• Pågående aktiviteter
• Interaktion mellan objekt
• När objekt visas

SAT består huvudsakligen av tre delar:
• En karta där dynamiska scenarier visualiseras
• En symbolpalett från vilken symboler placeras ut i kartan för att representera olika objekt i scenariot
• Ett händelseschema där förflyttningar och interaktioner mellan objekt redigeras tidsmässigt

Verktyget är i första hand framtaget för att stödja scenarioutveckling och scenarioanalys inom Försvarsmakten men då det är ett generellt utformat verktyg kan det även användas för civila tillämpningar.

SAT kan bland annat användas för undervisning och som dynamisk presentation. Andra alternativ är för översiktlig planering eller som underlag i arbetsgrupper för diskussion respektive analyser. Snabblärt: En 15 minuters introduktion räcker för att komma igång. SAT 1.0 är kostnadsfritt för myndigheter under Försvarsdepartementet. Utvecklad i samarbete med Försvarets materielverk och använder sig av kartmotorn SpatialAce® från Carmenta.

 

För mer information: SAT produktblad

Nyheter

Stöd till större företags IT-funktion

2020-06-20

Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-funktioner.

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2020-06-15

Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för myndighetens ledningsgrupp och för att hantera deras Systemlandskap.

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2020-01-10
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av avancerade master och antenner.