Front End Strategy AB har sedan år 2000 utvecklat Tactical Communications Tool (TCT) i samarbete med Försvarets Materielverk och Carmenta. Varje år utvecklas och levereras en ny version av TCT till FMV samt Försvarsmakten. TCT marknadsförs nu även internationellt. TCT utvecklas kontinuerligt genom tillägg av nya funktioner och även genom modernisering av användargränssnittet.

TCT stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. Användaren kan planera varje händelse i nätverket, såsom omgrupperingar av noder och upprättande av radiolänkar. Användaren får stöd med att hitta lämpliga grupperingsplatser för noder och stöd med att beräkna vilka noder som kan nås med hjälp av en bestämd utrustning.

TCT kan också utföra täckningsberäkningar, dvs hur väl en viss radioutrustning täcker ett geografiskt område givet en mottagares radioutrustning. Användaren kan ställa in vilka krav som ska gälla för en radiolänk, se terrängprofilen för en länk, samt se alla beräkningsresultat för radiolänken.

 

TCT har använts i många övningar i Sverige, men även skarpt i internationella uppdrag.

 

 

 

För mer information:

TCT video avi_24  TCT produktblad

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.