Front End Strategy AB har sedan år 2000 utvecklat Tactical Communications Tool (TCT) i samarbete med Försvarets Materielverk och Carmenta. Varje år utvecklas och levereras en ny version av TCT till FMV samt Försvarsmakten. TCT marknadsförs nu även internationellt. TCT utvecklas kontinuerligt genom tillägg av nya funktioner och även genom modernisering av användargränssnittet.

TCT stödjer planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk. Användaren kan planera varje händelse i nätverket, såsom omgrupperingar av noder och upprättande av radiolänkar. Användaren får stöd med att hitta lämpliga grupperingsplatser för noder och stöd med att beräkna vilka noder som kan nås med hjälp av en bestämd utrustning.

TCT kan också utföra täckningsberäkningar, dvs hur väl en viss radioutrustning täcker ett geografiskt område givet en mottagares radioutrustning. Användaren kan ställa in vilka krav som ska gälla för en radiolänk, se terrängprofilen för en länk, samt se alla beräkningsresultat för radiolänken.

 

TCT har använts i många övningar i Sverige, men även skarpt i internationella uppdrag.

 

 

 

För mer information:

TCT video avi_24  TCT produktblad

Nyheter

Stöd till större företags IT-funktion

2020-06-20

Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-funktioner.

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2020-06-15

Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för myndighetens ledningsgrupp och för att hantera deras Systemlandskap.

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2020-01-10
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av avancerade master och antenner.