Front End Strategy genomför uppdrag eller har genomfört uppdrag tillsammans med:

Försvarsmakten: Utveckling av metoder för förmågeutveckling. Utveckling av en portal för förmågeutveckling.
 
FMV_logo

Försvarets Materielverk: Ett stort antal projekt däribland organisationsutveckling, utredning av produkter, framtagande av kravspecifikationer och stöd vid upphandling.

 

Vägverket: Utveckling av en databas där landets alla trafikolyckor förs in. Denna hjälper sjukvården att planera sin verksamhet utifrån antal olyckor på olika platser och vid olika tider. Uppdraget fortsätter med att underhålla och vidareutveckla databasen.

 

Sjöfartsverket: Utredning av den optimala placeringen av lotsarnas kontor i förhållande till var deras båtar ligger.

 
Kustbevakningen: Utredning för att fastställa det optimala informationsutbytet mellan kustbevakningen, försvarsmakten, polisen och andra som hanterar information från sjöövervakning.
 
Polisen: Jämförelse av ISO / IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes och Rational Unified Process.
 
Nokia: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 
ABB: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.
 

SAAB: Utveckling av verksamhetsmodell och användning av simuleringsteknik för att undersöka fördelarna och nackdelarna med organisatoriska förändringar. Teststöd i utveckling av stödsystem för avancerade flygsystem.

 

Bombardier: Projektstöd under införande av en ny, effektivare utvecklingsprocess.

 
Volvo Penta: Verksamhetsutveckling genom användning av EA, modellering och simulering för att göra produktionslinjerna effektivare.

 


Tillsammans med vår samarbetspartners har vi genomfört uppdrag för:

 

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.