För att företag och organisationer ska få rätt IT-system, i rätt tid och till rätt kostnad är det nödvändigt att man förutom att man ställer rätt krav på IT-systemet också ställer krav på den som ska leverera IT-systemet. Detta kallas ofta ett verksamhetsåtagande, vilket är en skriftlig överenskommelse mellan den som ska ha IT-systemet (kunden/upphandlaren) och den som ska utveckla IT-systemet (leverantören).

Front End Strategy utnyttjar sin djupa kompetens om programutveckling och systemutveckling och sin erfarenhet av upphandling för att hjälpa sina kunder med att upphandla de IT-system som verksamheten kräver.

Vi har fungerat som våra kunders professionella stöd i samband med upphandling av IT-system inom följande teknikområden:
• Simulering
• Telekommunikationsplanering
• Strategisk verksamhetsplanering
• Distribuerad väderpresentation

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.