De flesta företag och organisationer kräver någon form av IT-system för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. För att få rätt IT-system, till rätt pris och i rätt tid krävs specialistkompetens som kan analysera verksamhetens behov och omformulera dessa till krav på tekniken.

Front End Strategy har hjälpt företag och organisationer med att utveckla tekniska kravspecifikationer inom följande teknikområden:
• Telekommunikationsplanering
• Simulering
• Distribuerad väderpresentation
• Strategisk verksamhetsplanering
• Sambandsledning

För att effektivisera kravspecificeringen utvecklar vi även prototyper som användarna får använda i sin verksamhet. Erfarenheter från denna användning bidrar till att höja kvalitén på de krav som ställs på de IT-system som ska utvecklas.

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.