För att vi på Front End Strategy ska kunna leverera kvalificerade produkter och tjänster till våra kunder krävs kontinuerlig utveckling av de metoder vi använder. Den kompetens vi på så sätt vidareutvecklar hjälper vi sedan våra kunder att ta till sig och utnyttja.

Front End Strategy har genomfört intern metodutveckling eller hjälpt kunder inom följande områden:
• Förmågeutveckling
• Verksamhetsarkitektur
• Systemutveckling
• Programvaruutveckling
• Kravspecificering
• Systemdesign
• Modellering och simulering
• Processmodellering
• Prototyputveckling
• Test

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.