För att vi på Front End Strategy ska kunna leverera kvalificerade produkter och tjänster till våra kunder krävs kontinuerlig utveckling av de metoder vi använder. Den kompetens vi på så sätt vidareutvecklar hjälper vi sedan våra kunder att ta till sig och utnyttja.

Front End Strategy har genomfört intern metodutveckling eller hjälpt kunder inom följande områden:
• Förmågeutveckling
• Verksamhetsarkitektur
• Systemutveckling
• Programvaruutveckling
• Kravspecificering
• Systemdesign
• Modellering och simulering
• Processmodellering
• Prototyputveckling
• Test

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.