För att vi på Front End Strategy ska kunna leverera kvalificerade produkter och tjänster till våra kunder krävs kontinuerlig utveckling av de metoder vi använder. Den kompetens vi på så sätt vidareutvecklar hjälper vi sedan våra kunder att ta till sig och utnyttja.

Front End Strategy har genomfört intern metodutveckling eller hjälpt kunder inom följande områden:
• Förmågeutveckling
• Verksamhetsarkitektur
• Systemutveckling
• Programvaruutveckling
• Kravspecificering
• Systemdesign
• Modellering och simulering
• Processmodellering
• Prototyputveckling
• Test

Nyheter

Uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara för planering av mobila kommunikationsnät

2019-02-20
Front End Strategy AB har fått uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara (TCT) för en större internationell kund.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-01-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-01-10
Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för t.ex. ”Måldashboard för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.