För att kunna genomföra ett projekt och leverera en produkt eller tjänst i tid, till rätt kostnad och med rätt funktionalitet krävs djup kompetens och lång erfarenhet inom projektledning. Projektledning handlar inte bara om att planera projektets syfte, resultat, aktiviteter, tidplan och nödvändiga resurser utan också om att kontinuerligt följa upp vad som produceras, tidplan och ekonomi och om nödvändigt vidta nödvändiga åtgärder.

Front End Strategy har erfarenhet av projektledning inom exempelvis följande områden:
• Verksamhetsutveckling
• Utveckling av verksamhetsarkitekturer
• Programutveckling
• Metodutveckling

Front End Strategy använder sig av ”Projektdefinitioner” och ”Projektrapportering” samt internationellt etablerade metoder för att säkerställa professionell projektledning, men kan självklart också utnyttja kundens projektledningsmetoder om så önskas.

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.