För att kunna genomföra ett projekt och leverera en produkt eller tjänst i tid, till rätt kostnad och med rätt funktionalitet krävs djup kompetens och lång erfarenhet inom projektledning. Projektledning handlar inte bara om att planera projektets syfte, resultat, aktiviteter, tidplan och nödvändiga resurser utan också om att kontinuerligt följa upp vad som produceras, tidplan och ekonomi och om nödvändigt vidta nödvändiga åtgärder.

Front End Strategy har erfarenhet av projektledning inom exempelvis följande områden:
• Verksamhetsutveckling
• Utveckling av verksamhetsarkitekturer
• Programutveckling
• Metodutveckling

Front End Strategy använder sig av ”Projektdefinitioner” och ”Projektrapportering” samt internationellt etablerade metoder för att säkerställa professionell projektledning, men kan självklart också utnyttja kundens projektledningsmetoder om så önskas.

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.