I samband med utveckling och driftsättning av IT-system är ofta den testverksamhet som måste genomföras för att säkerställa att rätt funktionalitet finns och fungerar på avsett sätt både omfattande och komplicerad.

Front End Strategy har kompetens att hjälpa sina kunder med till exempel följande:
• Testledning
• Testdesign
• Funktionstester
• Leveranskontroller
• Test av användargränssnitt
• Granskning av design
• Användningstestning

Front End Strategy har genomfört tester av bland annat:
• GIS system
• Användargränssnitt
• System för strategisk verksamhetsplanering
• System för telekommunikationsplanering
• Stödsystem till avancerade flygsystem

Nyheter

Uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara för planering av mobila kommunikationsnät

2019-02-20
Front End Strategy AB har fått uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara (TCT) för en större internationell kund.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-01-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-01-10
Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för t.ex. ”Måldashboard för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.