I samband med utveckling och driftsättning av IT-system är ofta den testverksamhet som måste genomföras för att säkerställa att rätt funktionalitet finns och fungerar på avsett sätt både omfattande och komplicerad.

Front End Strategy har kompetens att hjälpa sina kunder med till exempel följande:
• Testledning
• Testdesign
• Funktionstester
• Leveranskontroller
• Test av användargränssnitt
• Granskning av design
• Användningstestning

Front End Strategy har genomfört tester av bland annat:
• GIS system
• Användargränssnitt
• System för strategisk verksamhetsplanering
• System för telekommunikationsplanering
• Stödsystem till avancerade flygsystem

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.