Front End Strategy har lång erfarenhet av utveckling av IT-system. Bland annat har vi utvecklat och levererar TCT, en programvara för planering och hantering föränderliga kommunikationsnätverk.

Front End Strategy deltar också i utvecklingen av NTK, en programvara för hantering av konflikter i ett kommunikationssystem.

Front End Strategy utnyttjar internationella standarder och de facto standarder vid utveckling av IT-system (till exempel ISO/IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes, RUP, SysML, XP) och avancerade stödverktyg (till exempel IBM Rational, Visual Studio, Subversion, Carmenta Engine, SQL Server).

Nyheter

Uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara för planering av mobila kommunikationsnät

2019-02-20
Front End Strategy AB har fått uppdrag att anpassa och vidareutveckla vår programvara (TCT) för en större internationell kund.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-01-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-01-10
Front End Strategy AB har fått förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för t.ex. ”Måldashboard för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.