Front End Strategy har lång erfarenhet av utveckling av IT-system. Bland annat har vi utvecklat och levererar TCT, en programvara för planering och hantering föränderliga kommunikationsnätverk.

Front End Strategy deltar också i utvecklingen av NTK, en programvara för hantering av konflikter i ett kommunikationssystem.

Front End Strategy utnyttjar internationella standarder och de facto standarder vid utveckling av IT-system (till exempel ISO/IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes, RUP, SysML, XP) och avancerade stödverktyg (till exempel IBM Rational, Visual Studio, Subversion, Carmenta Engine, SQL Server).

Nyheter

Fortsatt stöd till större myndighets vidareutveckling av EA-stöd

2018-08-07
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet när de utvecklar EA-stöd.
 

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2018-07-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Vidareutveckling av programvara för styrning tillverkningsprocess

2018-04-11

Front End Strategy AB har fått förtroendet att vidareutveckla programvara för styrning av avancerad tillverkningsprocess.