Framgångsrika företag och organisationer levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. För att uppnå detta krävs en verksamhet som ständigt kan vidareutvecklas med hänsyn till kundens förändrade behov.

Front End Strategy hjälper företag och organisationer att analysera kundbehov och existerande arbetssätt, organisation, kompetens, IT-system, för att identifiera de effektiviseringar som behövs för att bättre tillfredsställa kundbehov. Front End Strategy hjälper även till med att införa effektiviseringarna hos kunder genom att till exempel fungera som aktiva coacher.

Front End Strategy har hjälpt företag och organisationer att vidareutvecklas inom områden som:
• Produktutveckling
• Kundbetjäning
• Patientomhändertagande
• Systemutveckling

Den internationella utvecklingen ställer ökade krav på interoperabilitet mellan verksamheter. Dessa krav på interoperabilitet har medfört ett ökat intresse för metoder och verktyg som stödjer denna utveckling. Exempel på internationella insatser inom området är utveckling av gemensamma beskrivningsätt för verksamhetsarkitekturer (ett företags/organisations viktiga delar: visioner, affärsmål, processer, organisation, kompetenser, IT-resurser). Resultat från denna utveckling återfinns t.ex. i TOGAF (The Open Group Architecture Framework), MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework), NAF (NATO Architecture Framework), FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework).

Front End Strategy har hjälpt företag och organisationer med att utveckla beskrivningar av komplexa verksamhetssystem i syfte att stödja analys och utveckling av hela verksamhetssystemet.

Front End Strategy har kompetens och mångårig praktiskt erfarenhet av:
• Utbildning i Enterprise Architecture Framework
• Utveckling av strategier och genomförandeplaner samt stöd vid införande av olika Enterprise Architecture Frameworks
• Coaching och metodstöd vid genomförande av projekt som utnyttjar Enterprise Architecture Frameworks
• Anpassning av verktyg för Enterprise Architecture Frameworks
• Utveckling av systembeskrivningar med stöd av Enterprise Architecture Frameworks

Nyheter

Fortsatt stöd till utveckling av IT-säkerhet

2019-08-15
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja ett större företags utveckling av IT-säkerhetsfunktioner.
 

Stöd till större myndighets digitaliseringsresa

2019-06-25
Front End Strategy AB har fått fortsatt förtroende att stödja en större myndighet i deras digitaliseringsarbete. Där utvecklar vi ett antal programvarubaserade stöd för för myndighetens ledningsgrupp och för att kontrollera deras Systemlandskap.
 

Programvara för kontroll och styrning av master och antenner

2019-04-05
Front End Strategy AB har fått uppdrag att utveckla programvara för kontroll och styrning av antenner.